Poszukiwania Mocy

Co dalej?
Pierwsza część kampanii za nami

Bohaterowie uzyskali upragnione od dawna Miecze świetlne- Elegancką broń na bardziej cywilizowane czasy. Teraz szkolą się w jej użytkowaniu, by w przyszłości móc sprostać swemu arcy-wrogowi Rav Naraanowi.Jedi_Youngling.png

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Mara-Jade.jpgGrupa Wrażliwych na Moc zgłębia jej tajniki.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.