Poszukiwania Mocy

Co dalej?

Pierwsza część kampanii za nami

Bohaterowie uzyskali upragnione od dawna Miecze świetlne- Elegancką broń na bardziej cywilizowane czasy. Teraz szkolą się w jej użytkowaniu, by w przyszłości móc sprostać swemu arcy-wrogowi Rav Naraanowi.Jedi_Youngling.png

Comments

straszyk1

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.